Stefan Tengblad

Professor i HRM

Om Stefan

Sveriges förste professor i Human Resource Management HRM – har beforskat många intressanta HR-relaterade områden, framförallt inom medarbetarskap och chefers arbete.

Han disputerade med sin avhandling 1997 om hur chefsförsörjningen fungerade i olika företag och har också djupdykt i vad som gör organisationer uthålligt livskraftiga och motståndskraftiga mot kriser och påfrestningar, så kallad Organisatorisk resiliens.

Hur bygger man upp ett starkt medarbetarskap på en arbetsplats och hur tar man tillvara på medarbetares engagemang och arbetsglädje? Det har Stefan studerat närmare liksom ingått i forskningsprojekt som studerat chefer, deras roll som ledare samt relationen till medarbetarna.

Stefans stora idrottsintresse ledde till forskning kring hur idrottsklubbar på elitnivå styr sin verksamhet och såg bland annat att elitklubbarnas strävan efter att alltid bli bättre och deras agila förhållningssätt kan många organisationer lära sig mycket av.