10 år av framgångsrika möten

Emelie Svensäter Jerntorp

Vinge
Advokat

Om föreläsningen


Arbetsrättsliga nyheter
Emelie och Ingela guidar dig genom de senaste och viktigaste lagändringarna som berör arbetsrätten. Utöver de senaste arbetsrättsliga nyheterna får du även ta del av framtidsspaning på vilka nyheter som är på gång under året.

 

Nya AD-domar
Du får en genomgång av de mest intressanta och omtalade AD-domarna från det gångna året som berör dig som personalansvarig. Även här är det Ingela och Emelie från Vinge som tar dig igenom och presenterar de senaste och mest intressanta rättsfallen.

Om Emelie

Emelie Svensäter Jerntorp har lång erfarenhet av arbetsrätt och har arbetat med arbetsrätten i alla dess former, såväl vid on-boarding som off-boarding. Hon har stor erfarenhet av omorganisationer, verksamhetsövergångar och förhandlingar med facket. Emelie fungerar ofta som ett bollplank till HR inom olika verksamheter, stora som små samt ger råd i den dagliga verksamheten såväl som i den långsiktiga planeringen. Hon har även ett särskilt intresse för dataskydd och arbetar mycket med HR-relaterade frågor kopplade till GDPR. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom både arbetsrätt och dataskydd.